1. Wat kan je van de coaching verwachten?

De PRH-coaching is bedoeld voor iedereen die er voor kiest zijn persoonlijkheid verder te ontplooien, te groeien in zelfvertrouwen en in stevigheid, die zijn leven op orde wil zetten, die zijn relaties op een fijne en opbouwende  manier wil beleven, die vruchtbaar en geëngageerd  in het leven wil staan, die meer kwaliteit aan zijn leven wil geven... en dit alles vertrekkend  vanuit het persoonlijk potentieel.

De PRH-coach werkt met drie groeiassen: de as van persoonlijke groei, de as van de herordening en de as van de hygiëne van het gevoel.

Vooruitgaan op de as van de persoonlijke groei kan inhouden:

- je meer bewust worden van je identiteit
- in je dagelijkse leefwereld meer leren bestaan vanuit je eigenheid
- je persoonlijke creativiteit ontdekken en ze gaandeweg meer beleven
- helder zicht krijgen op je verantwoordelijkheden en ze consequent opnemen zonder onder- of 
  oververantwoordelijkheid
- relationele vaardigheden ontwikkelen zoals communicatie, dialoog, vertrouwen, samenwerken of openstaan voor   diversiteit
- je zelfstandigheid vergroten en ze op een gepaste manier beleven
- gaandeweg je eigen waarden en de zin van je leven ontdekken en beleven


Vooruitgaan op de as van de herordening kan inhouden:

- je scherper bewust worden van je eigen gedrag en de verantwoordelijkheid ervoor opnemen
- verkeerd functioneren afbouwen en vervangen door goed functioneren, je overreacties in handen nemen en met
  een zekere mate van zelfbeheersing in het leven staan
- leren beslissen vanuit je diepe geweten, opbouwende beslissingen nemen waarbij je rekening houdt met de
  anderen maar niet van hen afhankelijk bent
- goede gewoontes, goede principes en haalbare idealen leren hanteren, te strakke principes of ideaalbeelden
  loslaten
- verkeerde of negatieve denkpatronen afbouwen, afbraakmechanismen leren stilleggen en afbouwen
- leren leven met een zekere zelfdiscipline; je wil juister leren gebruiken
- leren rekening houden met de behoeften en de mogelijkheden van je lichaam
- leren rekening houden met de anderen zonder overdreven aanpassing of dwang


Vooruitgaan op de as van de hygiëne van het gevoel kan inhouden:
- leren gewaarworden en je gewaarwordingen verwoorden
- je gevoelens ernstig nemen zonder je erdoor te laten meeslepen
- goed leren omgaan met gevoelens, overdreven gevoelens herkennen en alle gevoelens hun juiste plaats geven,   je gevoelens op een gepaste manier leren uitdrukken
- je eigen beleving leren verwoorden en ze waar nodig kunnen analyseren 

Een groeiproces vraagt acties op alle drie de groeiassen. Vooruitgang op één van de assen maakt ook groei op de andere assen mogelijk.
De PRH-coaching is in het algemeen gericht op het welzijn van jongvolwassenen of volwassenen. De gesprekken hebben als doel dat de cliënt zijn competenties realiseert, kan omgaan met de normale druk van het leven, productief en vruchtbaar kan werken en bekwaam is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap.


Lees meer

1. Wat kan je van de coaching verwachten?
2. Wat zijn de grenzen?
3. Wat is er nodig om een groeidynamiek tot stand te brengen?
4. Wie bepaalt het doel van de gesprekken?
5. Hoe dikwijls ga je op gesprek en hoe lang duurt het?
6. Hoeveel kost het?
7. Wat mag je van je coach verwachten?
8. Wat met klachten?