2. Wat zijn de grenzen van de coaching?

Een PRH-coach gaat op weg met mensen die hun normale levensproblemen kunnen aanpakken. Zij kiezen ervoor om hun alledaagse problemen of zorgen in handen te nemen. Zij willen hun persoonlijke groei stimuleren of zij wensen hun kwaliteit van leven te vergroten. Hierin laten ze zich coachen. De PRH-coaching is een vorm van counseling. Het is geen therapie.

PRH richt zich vooral op de ontplooiing van de persoon. De specifieke richting van PRH is niet de psychopathologie. Het einddoel is niet de genezing van problemen van psychische aard. PRH werkt ook niet met psychoanalyse.

De PRH-coaching is niet geschikt voor mensen met ernstige of langdurige psychische stoornissen. Personen met een uitgesproken psychisch onevenwicht, met soms psychopathologische complicaties en psychisch lijden (zoals depressies, gedragsstoornissen, fobieën of sterke angstgevoelens) hebben meer gespecialiseerde hulp nodig. Zij kunnen hiervoor terecht bij hun huisarts, een psycholoog of een psychiater.

Als deze personen gebruik willen maken van de diensten van een PRH-coach dan doen zij dat met toestemming van een arts of een psychiater. De PRH-coach kan in deze situaties slechts een tweede, ondersteunende taak opnemen. In geen geval aanvaardt hij de hoofdverantwoordelijkheid voor het proces van dergelijke cliënten.

Lees meer

1. Wat kan je van de coaching verwachten?
2. Wat zijn de grenzen?
3. Wat is er nodig om een groeidynamiek tot stand te brengen?
4. Wie bepaalt het doel van de gesprekken?
5. Hoe dikwijls ga je op gesprek en hoe lang duurt het?
6. Hoeveel kost het?
7. Wat mag je van je coach verwachten?
8. Wat met klachten?