7. Wat mag je van je coach verwachten?

De coach zet zich actief in tijdens de hulpverlenende gesprekken. Hij engageert zich voor de persoonlijke groei van zijn cliënt en respecteert volledig de privacy.
Een PRH-coach houdt zich aan de voorwaarden en de afspraken van de vereniging PRH-groeiperspectief. Hij zal de ethische code - die op deze website te vinden is - naleven.
De coach zal de aard van de hulpverlenende relatie respecteren en geen handelingen stellen die buiten dit kader vallen. Hij ziet uitdrukkelijk af van elk ander voordeel dan de duidelijk afgesproken financiële vergoeding.

De PRH-coach oefent zijn praktijk legaal uit. Hij werkt als zelfstandige. Hij ontvangt zijn honorarium en geeft een betalingsbewijs. Een percentage van zijn inkomen betaalt hij als licentievergoeding aan de vereniging PRH-groeiperspectief. Een PRH-coach die als vrijwilliger optreedt, ontvangt geen honorarium. De cliënt betaalt dan een vergoeding aan de vzw PRH-groeiperspectief.

 

Lees meer

1. Wat kan je van de coaching verwachten?
2. Wat zijn de grenzen?
3. Wat is er nodig om een groeidynamiek tot stand te brengen?
4. Wie bepaalt het doel van de gesprekken?
5. Hoe dikwijls ga je op gesprek en hoe lang duurt het?
6. Hoeveel kost het?
7. Wat mag je van je coach verwachten?
8. Wat met klachten?